Regeling

#unitedformusic

INTERNATIONAL ORCHESTRA AUDITIONS AWARDS

voor 60 beurzen voor de volgende rollen in de Samnium Symphony Orchestra

VIOLINS

(20 zitplaatsen)

VIOLAS

(8 zitplaatsen)

CELLOS

(8 zitplaatsen)

DOUBLE-BASSES

(6 zitplaatsen)

FLUTES

(2 zetels + 2 reserves)

OBOES

(2 zetels + 2 reserves)

CLARINETS

(2 zetels + 2 reserves)

BASSOONS

(2 zetels + 2 reserves)

HORNS

(4 zetels + 4 reserves)

TRUMPETS

(3 zetels + 2 reserves)

TROMBONES

(3 zetels + 3 reserves)

REGULATIE

 

Art.1 - Vereisten

De wedstrijd / auditie "International Orchestra Auditions Awards"Staat open voor musici van alle nationaliteiten en zonder leeftijdsgrenzen met de volgende vereisten:

  1. a. leeftijd niet minder dan 18 jaar;
  2. b. geen strafrechtelijke veroordelingen hebben gemeld en geen lopende strafrechtelijke procedure hebben.
 
 

Art.2 - Aanvraagformulier

Aanmelden kan alleen via het online formulier vanaf 4 juni 2020 en uiterlijk 24.00 augustus 31 om middernacht.

Kandidaten moeten bijvoegen:

1) kopie van het identificatiedocument (identiteitskaart of paspoort in pdf-formaat);

2) samenvattend curriculum (max. 20 regels) met vermelding van de voltooide studies, professionele en artistieke kwalificaties en eventuele beklede functies;

Registratie voor de VOORKEUZE FASE van de wedstrijd / auditie is GRATIS.

 

Art.3 - Uitvoeren van de tests

De audities vinden online plaats en zijn onderverdeeld in twee fasen: Voorselectie e Finale.

  • VOORKEUZE: bij de registratie moeten deelnemers een opname van een solo-stuk naar keuze sturen dat een duidelijke weergave geeft van hun artistieke vaardigheden.

Concurrenten die door de Commissie zijn geselecteerd om deel te nemen aan de laatste fase van de wedstrijd, ontvangen uiterlijk op 10 september 2020 bericht per e-mail.

  • FINALE: De finalisten moeten een opname opsturen van een orkestpassage gekozen uit die van de organisatie van de wedstrijd en overgaan tot betaling van de organisatorische bijdrage van € 50 (in ieder geval niet restitueerbaar) volgens de aangegeven methoden.

Alle registraties moeten online worden geüpload door de concurrent op YouTube, Vimeo, Dropbox, Google Drive of andere hostingservices.

Aan het einde van de voorselecties zijn de volgende plaatsen beschikbaar voor de laatste stadium:

VIOLINS (60 zitplaatsen)

VIOLAS (24 zitplaatsen)

CELLOS (24 zitplaatsen)

DOUBLE-BASSES (18 zitplaatsen)

FLUTES (8 zitplaatsen)

OBOES (8 zitplaatsen)

CLARINETS (8 zitplaatsen)

BASSOONS (8 zitplaatsen)

HORNS (12 zitplaatsen)

TRUMPETS (8 zitplaatsen)

TROMBONES (9 zitplaatsen)

De Commissie - samengesteld uit experts en getalenteerde internationaal bekende musici, aangesteld door de artistieke directie van de Samnium International Universiteit voor muziek - zal de volgende taken uitvoeren:

  1. de legitimiteit van het verloop van de hoorzittingen te waarborgen;
  2. aanvragen voor toelating en vervulling van eisen controleren;
  3. zal het door de kandidaten verzonden audio- / videomateriaal onderzoeken;
  4. de voorbereiding en technische en artistieke kwaliteiten van de kandidaten evalueren;
  5. stelt de notulen en het eindverslag op over de kandidaten die aan de hoorzitting hebben deelgenomen.

Alleen al door te concurreren, zullen de deelnemers aan de selecties uitdrukkelijk de vermogens en bevoegdheden van de examencommissie erkennen, wiens beslissingen definitief en onbetwistbaar zullen zijn.

Voor alle informatie contact opnemen het secretariaat van de Samnium International Universiteit voor muziek via de contactgegevens op de site.

 

Art.4 - De prijzen

International Orchestra Auditions Awards zal beurzen toekennen voor een totale waarde van 90.000,00 $.

De winnaars van de Absolute First Prize, First Prize en Second Prize worden uitgenodigd om deel te nemen aan de orkeststaf van de Samnium Symphony Orchestra en ze zullen optreden in een Europese tour die zal eindigen met een symfonisch concert in de Vienna Musikverein (Glass Hall) op 21 juni 2021.

Voor elk instrument worden de volgende prijzen uitgereikt:

Absolute eerste prijs, van 95/100 tot 100/100$ 1500,00 beurzen.

Eerste prijs, van 90/100 tot 95/100$ 1000,00 beurzen.

Tweede prijs, van 80/100 tot 90/100: $ 500,00-beurzen.

Derde prijs, van 70/100 tot 80/100: derde prijsdiploma

Kandidaten die minder dan 70/100 melden, ontvangen een Diploma of Merit.

Het afzien van de uitnodiging om mee te spelen op de Europese tour georganiseerd door Samnium University of Music zal resulteren in het vervallen van de prijs.

Artikel 5 - Deadline voor aanmelding en benoeming van de winnaars van de wedstrijd

Kandidaten moeten de registratie op 24.00 augustus 31 om middernacht voltooien; volgens de online procedure.

Kandidaten die toegang hebben tot de laatste fase ze worden vóór 10 september 2020 per e-mail benaderd en moeten de opname van de orkestplaats en de ontvangst van de organisatorische bijdrage uiterlijk op 24.00 oktober 31 om middernacht toezenden.

De winnaars van de'International Orchestra Auditions Awards zal op 30 november 2020 op deze website worden aangekondigd.

De winnaars worden onmiddellijk gecontacteerd door het secretariaat van Samnium International Universiteit voor muziek, en heeft 15 dagen om de uitnodiging te accepteren om mee te doen aan de Europese tour die gepland staat voor juni 2021, op straffe van verval van de prijs.

Er zijn drie evenementen gepland: op 18 juni 2021 in het Romeinse theater in Benevento, op 19 juni 2021 in het Ostia Antica-theater in Rome en op 21 juni 2021 in het Vienna Musikverein (Glass Hall).

 

 

Art.6 - Definitieve regels

Inschrijving voor de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement, evenals het voorbehoud van het artistieke en organisatorische management om hierin wijzigingen aan te brengen.

De universiteit blijft vrijgesteld van enige aansprakelijkheid in geval van onbeschikbaarheid van de afzender op het adres vermeld in de toelatingsaanvraag en bij het ontbreken van de vereisten vereist door deze aankondiging.

De vertaling in andere talen is alleen ter toelichting en is niet bedoeld als vervanging van de Italiaanse tekst, het enige officiële document.

loading ...